Koszenie trawników – ciążka praca, dobry biznes

Koszenie trawy jest pracą żmudną, jednak niezbędną. Tereny zielone koło bloków, w ogródkach działkowych, czy wreszcie na publicznych terenach zielonych muszą być prawidłowo pielęgnowane, by dać nam satysfakcję z przebywania na nich i relaksu. Kraków, który w dalszym ciągu jest zielonym grodem ma takich terenów bardzo wiele. Więc przedsiębiorstwa zajmujące się pielęgnacją zieleni, które na […]